This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Osasto syntyy

Alussa oli rantaviivaa, metsää ja muutama talo. Maisema muuttui kerta heitolla, kun Yhtyneet Paperitehtaat perusti Jämsän Kaipolan tehtaan 1950-luvun alussa. Tehtaan lisäksi Kaipolaan syntyi kokonainen taajama taloineen, kauppoineen ja palveluineen. Uusi paperitehdas toi maatalouspitäjänä tunnettuun Jämsään monisatapäisen työväestön ja samalla uuden kulttuurin: teollisuuden.

Kaipolan ensimmäinen paperikone vihittiin käyttöön vuonna 1954. Samaan aikaan syntyi Paperiteollisuustyöntekijäin liiton alainen ammattiosasto numero 80. Sen puheenjohtajaksi tuli Pentti Salonen.

Heikki Mäisti ja Pentti Salonen olivat ensimmäiset puheenjohtajat.Osaston synnytys ei ollut kivuton. Vaikeutta tuotti sosialidemokraattien ja  kansandemokraattien keskinäinen hankaus. Aluksi osaston jäsenmäärä oli vain 16. Lusikkansa soppaan laittoi myös työnantaja, joka pyrki eliminoimaan mielestään liian kärkevät ay-politiikot syrjään. Kaipolasta haluttiin tehdä Yhtyneiden Paperitehtaiden näyteikkuna eivätkä vasemmistoaatteet oikein sopineet tuohon kuvioon.

Osasto 80 alkuaikojen tärkein ajettava asia oli hiomon työntekijöiden olosuhteet. Työ oli rankkaa ja latojilla huono palkka. Muuten työnantajan ja työntekijöiden suhteet olivat alkuvuosina tasapainossa ja suurilta ristiriidoilta vältyttiin.

Osaston jäsenmäärä pysyi alhaisena työntekijämäärään verrattuna koko 1950-luvun ajan. Vain vuoden 1956 yleislakko toi hetkellisen piristyksen jäsenmäärään. Pentti Salonen oli osaston vahva vaikuttaja ensin puheenjohtajana ja myöhemmin pääluottamusmiehenä. Hänen jälkeensä puheenjohtajana jatkoi Heikki Mäisti.