This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lähteet

Risto Hakola: Osasto 80 asiallasi 1954 - 1994
Osasto 80: lehtileike- ja valokuvakokoelmat

Henkilöhaastattelut

Lindroos Aku
Selin Reino
Suominen Seppo