This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Työsuojelu

Suomen Sosiaalidemokraatti -lehden artikkeli 1974Vuoden 1974 työehtosopimus-
neuvotteluissa turvattiin työsuojelu-
valtuutetuille oikeus esteettä poistua työpaikaltaan sekä saada vapaata säännöllisestä työstään kohtuulliseksi ajaksi tehtävien hoitamista varten. Lisäksi sovittiin valtuutetun siirtämisestä päivätöihin samoin perustein kun pääluottamusmiehen kohdalla. Käytäntö muodostuikin sellaiseksi, että suurempien työpaikkojen valtuutetut hoitivat tehtävänsä päätoimisesti.

Aluksi työsuojeluvaltuutetun vaalit olivat myös osa ammattiosastossa käytyä valtapeliä, joko puolueiden tai henkilöiden välillä. Vuonna 1974 oli sosiaalidemokraateilla ja kansandemokraateilla omat ehdokkaansa työsuojeluvaltuutetuiksi.
Myöhemmin työsuojeluvaltuutetun tehtävä oli
myös hyvä ponnahduslauta pääluottamusmiehen
paikalle.

Pesäpallo on työsuojeluvaltuutettu Pertti Suuroselle läheinen harrastus."2000-luvulla työsuojelutoiminta onkin ollut enemmän yhteistyötä, kuin paperiliittolaista edunvalvontaa", sanoo Pertti Suuronen. Vuonna 2002 Kaipolassa tehtiinkin työsuojeluhistoriaa, kun Pertti Suuronen valittiin jatkamaan kaikkien henkilöstöryhmien yhteisenä työsuojelu-
valtuutettuna. Työsuojelun organisaatio on Jämsänkosken ja Kaipolan tehtailla yhteinen.

Työsuojeluvaltuutetut

Esko Rantamäki
Aku Lindroos
Seppo Suominen
Pertti Suuronen
1974 - 1981
1982 - 1986
1987 - 1992
1993 -