This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Luottamushenkilöt

Kaipolan osasto 80:n puheenjohtajat

Pentti Salonen
Heikki Mäisti
Veikko Hakanen
Pertti Ruusu
Seppo Suominen
Pertti Ruusu
Kari Lappalainen
Pertti Ruusu luovuttaa puheenjohtajan nuijan Kari Lappalaiselle.1954 - 55
1956 - 70
1971 - 76
1976 - 78
1979 - 86
1987 - 92
1993 -

Kaipolan osasto 80:n pääluottamusmiehet

Pentti Salonen
Reino Punkkinen
Pentti Salonen
Olavi Leppänen
Heikki Mäisti
Aku Lindroos
Reino Selin
Pertti Ruusu
Reino Selin
Aku Lindroos
Seppo Suominen
Aku Lindroosin jälkeen pääluottamusmieheksi valittiin Seppo Suominen.1954 - 55
1956
1956 - 62
1962 - 67
1967
1967 - 72
1973 - 78
1979 - 82
1983 - 86
1987 - 92
1993 -