This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kaipolan koulu

Kuva: Museo24 / Silén 2006
Kaipolan koulu muodostettiin vuoden 1950 koulupiirijaossa. Aluksi koulu toimi vuokrahuoneistossa, kunnes vuonna 1955 valmistui oma koulurakennus kasvavan tehdasyhteisön tarpeisiin. Koulurakennuksessa oli tilaa myös 1960-luvulla Kaipolan keskikoululle. Keskikoulu toimi koulurakennuksessa, vaikka oli yksityisen kannatusyhdistyksen ylläpitämä. Rakennusta laajennettiin 1969, kun rakennettiin voimistelusali ja poikien käsityötilat.

Koulu rakennettiin 1950-luvun tyyppikoulujen mukaisesti tiilirunkoisena, kohtalaisen matalana ja pitkänä rakennuksena. Tiilirungon päälle tehtiin keskikarkea, sävyltään kellertävä rappauspinta. Nauhaikkunat jaksottivat kerroksien välistä eroa ja lisäsivät rakennuksen pituusvaikutelmaa. Luokkatilat jäsentyivät käytävärivien varrelle vierekkäin. 

Jokunen vuosi sitten toteutetun peruskorjauksen jälkeen koulun ulkoasu muuttui merkittävästi ja se muistuttaa nykyasussaan enemmän 1990-luvun arkkitehtuuria kuin 1950-luvun tyyppikoulua. Koulurakennuksessa julkisivupintaa jäsenneltiin kaarevilla sisääntuloaiheilla ja rakennuksen värimaailmaa kevennettiin vaalean sävyillä vastaamaan ajan henkeä.

Kuva: Museo24 / Silén 2006