This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Turkinkylän koulu

Turkinkylän kansakouluTurkinkylälle saatiin oma kansakoulu kun Severus Konkola nuorempi lupautui rakentamaan tyyppipiirrustusten mukaisen koulurakennuksen ja siihen liittyvät piharakennukset vuonna 1896. Konkola vuokrasi koulun tiloineen 300 markan vuosivuokralla. Hirsirunkoinen koulurakennus toimi aina vuoteen 1973 saakka, jolloin Turkinkylän koulu lakkautettiin. Sen jälkeen kylän lapset siirtyivät Ruotsulan koulun oppilaiksi.Turkinkylän kansakoulu 1920-luvulla