This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Ruotsulan koulu

Ruotsulan koulupiiri perustettiin 1950, kun Jokivarren koulu oli käynyt tiloiltaan pieneksi kasvavaan oppilasmäärään nähden. Aluksi Ruotsulan koulu toimi Ruotsulan kartanon vuokrahuoneissa ja koulua kutsuttiin leikillä "Kartanokouluksi". Ruotsulan koulun urakoitsijaksi valittiin rakennusliike Koskinen Oy ja  koulu rakennettiin  tyyppipiirustuksien pohjalta. Koulun rakentaminen saatettiin päätökseen vuonna 1956.

Ruotsula school. Photo: Collections of Jämsä town
Koulurakennus on pienimuotoinen esimerkki 1950-luvun kouluarkkitehtuurista. Tiilirunkoinen ja vaaleaksi rapattu kaksikerroksinen kivikoulu edustaa sotien jälkeisten suurten ikäluokkien tarpeisiin rakennettua, silloisten modernien opetus- ja kasvatusperiaatteiden mukaista ja paloturvallista koulurakennusta. Ajalle oli tyypillistä, että koulurakennus muodosti usean eri rakennusosan korkeuseroista polveilevan massan. Tyyppipiirrustuksien  mukaisesti myös Ruotsulan koulu koostuu kahdesta siivestä, joista toinen oli tarkoitettu luokkatiloiksi kun taas toisesta siivestä löytyivät liikunta- ja juhlasali oheistiloineen.

Kuva: S. Silén 2006