This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Tyryn koulu

Tyryn koulu perustettiin vuonna 1918 ja maanviljelijä K.Tyryn talosta vuokrattiin koulun käyttöön tilat. Kunnanvaltuusto teki jo seuraavana vuonna päätöksen oman koulutalon rakentamisesta, mutta hanke ei toteutunut ennekuin vuonna 1925. hirsirunkoinen ja lautaverhottu rakennus sai kuistin aiheet klassismista: vahvasti korostetut päätykolmiot sekä valkoiset pylväaiheet olivat tyypillisiä koriste-elementtejä 1920-luvun kivitaloissa. Tyryn koulussa ne saivat omaleimaisen asun puuhun sovitettuna. Rakennus oli maalattu punaiseksi, sen ikkunan pielet ja nurkkalaudat sekä kuistien koristeaiheet saivat valkoisen öljymaalin pintaansa. Tyryn koulu suljettiin 1963.

Tyryn koulurakennus 1925