This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Sammallahden koulu

Jämsänniemessä sijaitseva Rantalan talo vuokrasi Sammallahden koululle tarpeelliset tilat 1891, jolloin sai alkunsa järjestyksessään Jämsän kolmas koulu. Koulu toimi alkutaipaleensa Niklas Rantala rakensi koulurakennuksen omistamalleen vuonna 1896, jonka sitten vuokrasi Jämsän koulupiirille 20 vuoden vuokra-ajalla. Sammallahden koulu toimikin Rantalan rakennuttamassa koulussa lähes vuokrakautta eli melkein 40 vuotta ennenkuin kylälle päätettiin rakentaa uusi koulurakennus.

Koulu koulu siirtyi kunnan rakennuttamaan koulurakennukseen vuonna 1938. Myllymäen lahjoittamalle tontille valmistui klassistiseen tyyliin suunniteltu, tiilirunkoinen ja ulkopinnoiltaan rapattu koulurakennus. Koulu on rakennettu maalaiskoulujen tyyppipiirustuksien mukaan kuten Mustingan koulukin. Sammallahden koulurakennuksessa on klassismille tyypilliseen tapaan kissanpenkit ja pieniruutuiset ikkunat. Alkujaan rakennukseen tehtiin luokkatilojen lisäksi opettajan asunto. Koulu lakkautettiin v 2006, suurin osa oppilaista  jatkaa koulunkäyntiään Juokslahden koululla. Rakennus myytiin kyläyhdistykselle. 

Sammallahden koulu, kuvaaja tuntematon, Anna Salosen kuvakokoelma