This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Partalan koulu

Partalan kylällä toimi alkujaan kaksi kyläkoulua; Partalan koulu sekä Jokioisten koulu, joka sijaitsi Ylä-Partalassa. Jokioisten koulu lakkautettiin 1960-luvulla, jolloin kylälle toimintaan jäi Partalan koulu, jonne Jokioisten oppilaat siirtyivät.


Kuva: Museo24, kuva-arkistoPartalan koulurakennus valmistui syksyksi 1924. Koulu toimi heti alusta asti omissa tiloissa eikä vuokralla, kuten monet muut Jämsän koulut aluksi toimivat. Koulun suunnitteli todennäköisesti paikallinen rakennusmestari. Partalan kyläkoulu poikkeaa ulkoasultaan selkeästi ns. tyyppipiirustusten mukaan rakennetuista kouluista.


Rakennuksessa on jyrkkä satulakatto ja
erkkerimäisenä ulostyöntyvät toisen kerroksenKuva: Museo24 / S. Silén 2006
ikkunat. Pystylaudoitettu, hirsirunkoinen koulurakennus on väriltään nykyään vaaleanpunertava. Ulkoverhous on jäsennelty kahteen vyöhykkeeseen, jotka on toteutettu erilevyisellä laudoituksella. Vyöhykkeet on erotettu tämän lisäksi kapealla listoituksella. Rakennuksessa on vuosisadan ensimmäisille vuosikymmenille tyypillisesti nurkkalaudat ja satulakatto.

Rakennuksen erityisenä jämsäläisenä tyylipiirteenä huomattakoon kahta kuistia yhdistävä lasiveranta.